Увеличение на Бюргергелд от 1. януари 2024 г.

На 1. януари 2024 г. федералният кабинет коригира стандартните потребности за основно подпомагане на доходите съгласно Книга II на Социалния кодекс (SGB II) с “Наредба за актуализиране на стандартните потребности за 2024 г.”.

От 1 януари 2024 г. стандартните изисквания ще се увеличат, както следва:

  • за самотни лица на 563 евро,
  • за двойки за всеки партньор на 506 евро,
  • за неработещи възрастни под 25-годишна възраст в домакинството на техните родители на 451 евро
  • 471 евро за младежи на възраст от 14 до 17 години,
  • 390 евро за деца на възраст от 6 до 13 години и
  • 357 евро за деца под шестгодишна възраст.

Източник: PM № 53 на Федералната агенция по заетостта от 1.12.2023 г.