Осъществяване на вземания, ако другата страна в Германия не плаща

 

В германските граждански производства има начин за бързо и рентабилно изпълнение на вземания, ако другата страна не плаща.

Германският граждански процес предлага възможността за т.нар. документално производство (на немски: “Urkundenprozess”).

Ако всички точки на даден иск могат да бъдат подкрепени с документи, е възможно да се започне документална процедура.

Документалното производство има няколко предимства. Първо, насрещната страна може да се защитава само с възражения, които може да подкрепи с документи.

Второ, заседанието се насрочва много по-рано, което означава, че получавате съдебно решение по-скоро.

Освен това съдебното решение подлежи на изпълнение на първа инстанция, без да е необходимо да се предоставя обезпечение.

Извън документалното производство, ако искате да изпълните съдебно решение за 15 000 евро например, което не е в сила (например защото другата страна обжалва), то трябва най-напред да предоставите обезпечение в размер на 15 000 евро, преди да можете да изпълните съдебното решение от първа инстанция, което е в процес на обжалване.

Но това не е необходимо в случай на производство, основано на документи. При това производство можете да осъществите изпълнението на първоинстанционното съдебно решение, без да се налага да предоставяте обезпечение, което е изключително ценно за Вашата ликвидност.

Особено ако не разполагате с необходимите ликвидни средства, за да предоставите обезпечение, но имате документи като доказателство за всички елементи на вашия иск, ние препоръчваме документалната процедура пред съдилищата в Германия.

Адвокатска кантора Кирил Ставрев представлява български физически и юридически лица при осъществяване на вземания пред граждански и арбитражни съдилища във Федерална Република Германия. Данните за контакт ще намерите тук:  http://bulgarskiadvokatvberlin.de/kontakt