Цени и Такси

Цени и Такси на Адвокатските Услуги в Германия

 Aдвокатксите такси в Германия обикновено се определят или въз основа на сумата, за която става върпос в конкретния казус, или се заплаща на час.

  1. Вариант – заплащане на час

таксата на час за адвокатски услуги в Германия е обикновено между 150 и 500 евро + ДДС. Адвоката в зависимост от трудността на всеки един казус, значението за клиента, финансовото положение на клиента, спешност и други критерии описани в § 4 ал. 1 RVG, трябва да прецени, каква сума е уместна в конкретния случай.

Когато дейността на адвоката не е свързана със съдебно дело, адвоката може да договори с клиента си хонорар, който е по-нисък от хонорара по законната тарифа.

Стигне ли се обаче до съдебно дело, адвоката няма право да договаря с клиента си хонорар, който да е по-нисък от законната тарифа. В такъв случай адвоката може да договори само хонорар, който да надвишава законната тарифа – законната тарифа се явява като един вид “миниално възнаграждение” за дейността на адвоката.

  1. Вариант – заплащане по законната тарифа (Rechtsanwaltsvergütungsgesetzt – RVG)

Тук ще намерите видео, в което обяснявам, как се изчислява хонорара по законната тарифа за дейността на адвоката, която не е свързана със съдебни дела:

А това е линка към софтуера, който е споменат във видеото:

http://www.koenig-dey.de/rvg-rechner

Тук ще намерите информация, как се изчислява хонорара на адвоката във връзка със съдебно дело:

При съдебен спор възниква освен адвокатската такса и съдебна такса. Понягода, ако факти от значение за решение на казуса са спрони, съда назначава вещо лице за да изготви експертно становище. Страната, която трябва да докеже спорния факт, е длъжна да предплати таксите на вещото лице.

Страната, която загуби делото, е длъжна да поеме всчики адвокатски разноски според законната тарифа, съдебна такса и дгури такси (например за изготвяне на становище от вещо лице) и разноски (например за свидетели).

В трудово-правни съдебни спорове важи едно изключение – там всяка страна носи своите адвокатсите разноски, незвисимо от това, дали е спечелила или загубила делото.

По закон, § 9 RVG, адвоката в Германия има право, хонорара да бъде предплатен.