Цени и Такси

Цени и Такси на Адвокатските Услуги в Германия

 Aдвокатксите такси в Германия обикновено се определят или въз основа на сумата, за която става върпос в конкретния казус, или се заплаща на час.

  1. Вариант – заплащане на час

таксата на час за адвокатски услуги в Германия е обикновено между 150 и 500 евро + ДДС. Адвоката в зависимост от трудността на всеки един казус, значението за клиента, финансовото положение на клиента, спешност и други критерии описани в § 4 ал. 1 RVG, трябва да прецени, каква сума е уместна в конкретния случай.

Когато дейността на адвоката не е свързана със съдебно дело, адвоката може да договори с клиента си хонорар, който е по-нисък от хонорара по законната тарифа.

Стигне ли се обаче до съдебно дело, адвоката няма право да договаря с клиента си хонорар, който е по-нисък от законната тарифа. В такъв случай адвоката може да договори само хонорар, който да надвишава законната тарифа – законната тарифа се явява като един вид “миниално възнаграждение” за дейността на адвоката.

  1. Вариант – заплащане по законната тарифа (Rechtsanwaltsvergütungsgesetzt – RVG)

Тук ще намерите видео, в което обяснявам, как се изчислява хонорара по законната тарифа за дейността на адвоката:

 

А това е линка към софтуера, който е споменат във видеото:

https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/apps/prozesskostenrechner

При съдебен спор възниква освен адвокатската такса и съдебна такса.

Ако факти от значение за решение на казуса са спрони, съда може да назначи вещо лице за да изготви експертно становище. Страната, която трябва да докеже спорния факт, в такъв случай е длъжна да предплати и таксите на вещото лице.

Страната, която загуби делото, е длъжна да поеме всчики адвокатски разноски според законната тарифа, съдебна такса и дгури такси (например за изготвяне на становище от вещо лице) и разноски (например за свидетели).

В трудово-правни съдебни спорове важи едно изключение – там всяка страна носи своите адвокатсите разноски, незвисимо от това, дали е спечелила или загубила делото.

По закон, § 9 RVG, адвоката в Германия има право, хонорара да бъде предплатен.

 

3. Ако сте в затруднено финансово положение

Ако сте във трудно финансово положение, може да кандидаствате за държавна помощ – Бератунгсхилфе.

Адвоката е длъжен да извърши консултация или извънсъдебна дейност (така нар. Бератунгсхилфе), ако клиенте си издейства и представи така наречения Бератунгсхилфешайн.

Това е едно удостоверение, което се издава от съда (Амтсгерихт), в чийто район клиенте живее, и чрез което държавата потвърждава, че тя ще поеме разноските на адвоката.

При наличието на такъв Бератунгсхилфешайн клиента плаща само 15 евро + ДДС, т.е. общо 17,85 евро.

За да получите Бератунгсхилфешайн трябва:

– да отидете до съотвения съд във Вашия район,

– да се представите с лична карта и потвърждение за адресна регистрация,

– да представите подписана и попълнена от Вас молба (формуляр), в който давате отчет за финансовото Ви състояние и да представите доказателствата за това състояние, като например

  • банкови извлечения от последните 3 месеца,
  • договор за наем – митфертраг,
  • документ относно приходите (фиш или Бешайд от ДжобЦентъра ,
  • кредитно задължения (например за плащане на отопление, по изплащане на потребителски кредит и.т.н.).

Формуляра за молбата, който трябва да попълните и да представите на съда,  може да свалите тук http://www.berlin.de/gerichte/_assets/was-moechten-sie-erledigen/beratungshilfe-antrag-online-ausfuellbar.pdf (как трябва да се попълни е обяснено на страниците 4 до 7, но на немски език).

Съда обаче изисква от Вас и доказателство, че сте се опитали да решите сами проблема – без адвокат, но опита е бил безуспешен. Т.е. преди съда да одобри Вашата молба за Бератунгсхилфе, изисква от Вас, сами да се опитате да решите проблема и да представите на съда доказателствата за това.

Също така, съда има право да откаже да Ви даде Бератунгсхилфешайн, ако например има държавни институции (като например Югендамт), които предлагат безплатна помощ.
По-подробна информация и обяснение ще намерите тук:

 

Линковете, споменати във видеото са следните: