Детски Надбавки в Германия – Киндергелд

За кои деца мога да получавам детски надбавки?

Можете да получавате детски надбавки за децата си, ако те живеят и са регистрирани в Германия, в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Детските надбавки не зависят от националността на децата ви.

Можете да получавате детски надбавки:

 • за Вашите деца
 • за децата на Вашата съпруга или съпруг,
 • за Вашите осиновени деца,
 • за внуците си, с които живеете,
 • за Вашите приемни деца при определени условия.

 

Кога не получавате детски надбавки?

Не можете да получавате детски надбавки, ако получавате помощи за децата си:

 • Получават обезщетения от междуправителствена или наднационална институция, които са сравними с детските надбавки.
 • Детски надбавки от задължителната застраховка срещу злополука,
 • детски надбавки от задължителното пенсионно осигуряване,
 • да получават обезщетения от чужбина, които са сравними с детски надбавки, помощи за деца или детски добавки – дори ако те са по-ниски от германските детски надбавки.
 • Ако получавате семейни обезщетения от държава – членка на Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия или от Швейцария, може да получавате разлика като частични детски надбавки.

 

Могат ли български родители да получават детски надбавки, дори ако единия от тях не живее в Германия?

Да, това е възможно. Не е задължително и двамата родители да живеят в Германия, за да получавате детски надбавки.

Правото да получавате детски надбавки зависи от това дали трябва да плащате данъци върху доходите си в Германия. Съответно този родител може да получава детски надбавки в Германия, ако тук трябва да плащате изцяло данъци върху всичките си доходи (т.нар. “неограничено данъчно задължение”), т.е. ако си плаща всичките данъци само в Германия.

Освен това следните изисквания трябва да са изпълнени:

 • Вие сте задължително осигурен по германската схема за осигуряване за безработица и съответните деца живеят в Германия или в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.
 • Вие сте държавен служител, който извършва дейност, възложена на институция извън Германия. Тогава можете да получавате детски надбавки и ако децата ви не живеят във вашето домакинство в Германия.
 • Женен/омъжена сте за член на войските на НАТО, живеете в Германия и имате гражданство на държава – членка на ЕС, или на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. И: съответните деца живеят в Германия или в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.
 • Те получават пенсия от Германия и живеят в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. И: съответните деца живеят в Германия или в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.
 • Те работят в Германия и живеят в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. И: съответните деца живеят в Германия или в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.
 • Работите в сферата на развитието или сте мисионер. Тогава можете да получавате детски надбавки и ако децата ви не живеят в Германия, но живеят във вашето домакинство.

За гражданите на ЕС или ЕИП, които са се преместили в Германия след август 2019 г., се прилагат следните изисквания:

През първите 3 месеца след влизането в Германия трябва да получавате доходи в страната.

От четвъртия месец след влизането ви в страната трябва да бъдат изпълнени следните изискванията:

– Вие сте самостоятелно заето лице или наето лице,
– Вие сте търсещ работа или принудително безработен,

Ако децата ви живеят в чужбина, можете да получавате детски надбавки за тях.

Ако единият от родителите е с неограничено данъчно задължение и има право на детски надбавки, а другият родител е с ограничено данъчно задължение, но въпреки това също има право на детски надбавки (например съгласно посочените тук условия), родителят, който е с неограничено данъчно задължение, получава детските надбавки. Неговото право има така наречения приоритет.

 

Мога ли да получавам детски надбавки, дори ако другият родител живее в Германия, а аз работя в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария и съм самотен родител?

Получавате детски надбавки и други семейни помощи от страната, в която работите на трудов договор. Ако не работите, получавате детски надбавки от държавата, в която живеете. Ако и двамата родители работят в различни европейски държави членки, държавата, в която пребивава детето, е отговорна за изплащането на детските надбавки и други семейни помощи. Ако правото на детски надбавки е по-ниско в страната на пребиваване, ще получавате диференцирани детски надбавки (т.нар. “диференцирана сума”) от страната, в която работите.

Чуждестранните обезщетения и плащания, свързани с деца, изключват правото на детски надбавки, дори ако са по-ниски от германските детски надбавки. Това обаче не се отнася за семейните помощи, които са предоставени

 • от друга държава – членка на Европейския съюз.
 • Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
 • или Швейцария

В този случай, вероятно ще имате право на така наречената “диференцирана сума”, т.е. разликата между детските надбавки според немското право и изплатените в чужбина детски надбавки или подобни социални услуги.

Какъв е размера на детските добавки в Германия

За периода преди 2023 година размера бе следния:

 • за първото дете  219 евро на месец
 • за второто дете 219 евро на месец
 • за третото дете 225 евро на месец
 • от четвъртото нататък по 250 евро на месец

От януари 2023 г. детските надбавки са 250 евро за всяко дете.

Но, както казах, трябва да имате предвид, че ако получавате детски надбавки или подобен вид социални помощи в България, то сумата, която получавате там за детето, се приспада от сумата, която ще получите в Германия. На практика Германия ще Ви изплати само разликата между немските детски надбавки, и получените в България.

В повечето случаи, имате право да получите детски надбавки със задна дата само за последните шест месеца, преди молбата да бъде входирана в службата за семейни помощи.

За повече подробности, например относно процедурата и небоходимите документи, може да се свържете с нашата кантора: