Детски Надбавки в Германия – Киндергелд

За кои деца мога да получавам детски надбавки?

Можете да получавате детски надбавки за децата си, ако те живеят и са регистрирани в Германия, в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Детските надбавки не зависят от националността на децата ви.

Можете да получавате детски надбавки:

 • за Вашите деца
 • за децата на Вашата съпруга или съпруг,
 • за Вашите осиновени деца,
 • за внуците си, с които живеете,
 • за Вашите приемни деца при определени условия.

 

Кога не получавате детски надбавки?

Не можете да получавате детски надбавки, ако получавате помощи за децата си:

 • Получават обезщетения от междуправителствена или наднационална институция, които са сравними с детските надбавки.
 • Детски надбавки от задължителната застраховка срещу злополука,
 • детски надбавки от задължителното пенсионно осигуряване,
 • да получават обезщетения от чужбина, които са сравними с детски надбавки, помощи за деца или детски добавки – дори ако те са по-ниски от германските детски надбавки.
 • Ако получавате семейни обезщетения от държава – членка на Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия или от Швейцария, може да получавате разлика като частични детски надбавки.

 

Могат ли български родители да получават детски надбавки, дори ако единия от тях не живее в Германия?

Да, това е възможно. Не е задължително и двамата родители да живеят в Германия, за да получавате детски надбавки.

Правото да получавате детски надбавки зависи от това дали трябва да плащате данъци върху доходите си в Германия. Съответно този родител може да получава детски надбавки в Германия, ако тук трябва да плащате изцяло данъци върху всичките си доходи (т.нар. “неограничено данъчно задължение”), т.е. ако си плаща всичките данъци само в Германия.

Освен това следните изисквания трябва да са изпълнени:

 • Вие сте задължително осигурен по германската схема за осигуряване за безработица и съответните деца живеят в Германия или в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.
 • Вие сте държавен служител, който извършва дейност, възложена на институция извън Германия. Тогава можете да получавате детски надбавки и ако децата ви не живеят във вашето домакинство в Германия.
 • Женен/омъжена сте за член на войските на НАТО, живеете в Германия и имате гражданство на държава – членка на ЕС, или на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. И: съответните деца живеят в Германия или в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.
 • Те получават пенсия от Германия и живеят в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. И: съответните деца живеят в Германия или в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.
 • Те работят в Германия и живеят в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. И: съответните деца живеят в Германия или в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.
 • Работите в сферата на развитието или сте мисионер. Тогава можете да получавате детски надбавки и ако децата ви не живеят в Германия, но живеят във вашето домакинство.

Ако децата ви живеят в чужбина, можете да получавате детски надбавки за тях, но не и детски надбавки.

Ако единият от родителите е с неограничено данъчно задължение и има право на детски надбавки, а другият родител е с ограничено данъчно задължение, но въпреки това също има право на детски надбавки (например съгласно посочените тук условия), родителят, който е с неограничено данъчно задължение, получава детските надбавки. Неговото право има така наречения приоритет.

 

Мога ли да получавам детски надбавки, дори ако другият родител живее в Германия, а аз работя в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария и съм самотен родител?

Получавате детски надбавки и други семейни помощи от страната, в която работите на трудов договор. Ако не работите, получавате детски надбавки от държавата, в която живеете. Ако и двамата родители работят в различни европейски държави членки, държавата, в която пребивава детето, е отговорна за изплащането на детските надбавки и други семейни помощи. Ако правото на детски надбавки е по-ниско в страната на пребиваване, ще получавате диференцирани детски надбавки (т.нар. “диференцирана сума”) от страната, в която работите.

Чуждестранните обезщетения и плащания, свързани с деца, изключват правото на детски надбавки, дори ако са по-ниски от германските детски надбавки. Това обаче не се отнася за семейните помощи, които са предоставени

 • от друга държава – членка на Европейския съюз.
 • Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
 • или Швейцария

В този случай, вероятно ще имате право на така наречената “диференцирана сума”, т.е. разликата между детските надбавки според немското право и изплатените в чужбина детски надбавки или подобни социални услуги.

Какъв е размера на детските добавки в Германия

 • за първото дете  219 евро на месец
 • за второто дете 219 евро на месец
 • за третото дете 225 евро на месец
 • от четвъртото нататък по 250 евро на месец

Но, както казах, трябва да имате предвид, че ако получавате детски надбавки или подобен вид социални помощи в България, то сумата, която получавате там за детето, се приспада от сумата, която ще получите в Германия. На практика Германия ще Ви изплати само разликата между немските детски надбавки, и получените в България.

В повечето случаи, имате право да получите детски надбавки със задна дата само за последните шест месеца, преди молбата да бъде входирана в службата за семейни помощи.

За повече подробности, например относно процедурата и небоходимите документи, може да се свържете с нашата кантора: