Новият Закон за Енергията на Сгради

Бундестагът приема изменение на Закона за енергията в сградите

На 8.9.2023 г. германският Бундестаг инициира изменения на Закона за енергията в сградите (GEG). Първоначално гласуването на т.нар. закон за отоплението беше насрочено още за 7.7.2023 г., но Федералният конституционен съд (BVerfG) спря приемането по спешно предложение на Томас Хайлман, член на ХДС/ХСС.

За гласуване вече бяха представени препоръка за резолюция на Комисията по опазване на климата и енергетика (20/7619) с обстойни изменения на правителствения законопроект и доклад на бюджетната комисия относно финансовата осъществимост (20/7620).

Първоначалният правителствен проект беше променен с поправка на коалиционните фракции, най-вече в насока, че бяха включени разпоредби относно взаимовръзката с планирането на общинското топлоснабдяване, включително преходни разпоредби. Разпоредбите на GEG трябва да се прилагат за нови сгради от 2024 г., за съществуващи сгради в общини с повече от 100 000 жители от 30 юни 2026 г. и за съществуващи сгради в общини с до 100 000 жители от 30 юни 2028 г., освен ако дотогава не е налице общински план за отопление.

Според проекта отоплителните системи, инсталирани от 2024 г. нататък, трябва да гарантират, че от 2029 г. нататък най-малко 15 %, от 2035 г. нататък най-малко 30 % и от 2040 г. нататък най-малко 60 % от топлинната енергия се произвежда от биомаса или зелен или син водород, включително техни производни.

Включено е и задължение за провеждане на консултации преди инсталирането на нови отоплителни системи, които работят с твърди, течни или газообразни горива.

Проектът съдържа и разпоредби за налог за модернизация, според които наемателите могат да бъдат облагани с десет процента от разходите за модернизация, като максималният размер е 50 цента на квадратен метър.

Освен това са включени разпоредби относно използването на биомаса в нови сгради, хибридни отоплителни системи със слънчева топлина, отоплителни системи на дърва и пелети, както и квартали (свързани сгради).

Задължението за използване на слънчева топлинна енергия и буферни резервоари, както и регламентът за възрастовата граница са премахнати от проектозакона на федералното правителство.