Новият Бюргергелд от 01.01.2023

Става дума за най-голямата социална реформа от години насам: С приходите на гражданите (Bürgergeld Бюргергелд) коалицията иска да остави Hartz IV зад гърба си. От 1 януари 2023 г. повече от пет милиона нуждаещи се лица ще получават повече пари и по-добра подкрепа, така наречения Bürgergeld (Бюргергелд)

Лицата, които досега са имали право на обезщетение за безработица II Arbeitslosengeld II или на социални помощи, ще продължат да имат право на Бюргергелд. Не е необходимо да се подават нови молби.

Това е новото:

Насърчаване на професионалните квалификации и умения:

Предишният т.нар. приоритет за намиране на работа ще отпадне. За разлика от Hartz IV, при Бюргергелд ангенцията трябва да се стреми към дългосрочни перспективи за заетост, а не към бързо намиране на каквато и да е временна работа. Това се отнася най-вече за периода на по-нататъшно обучение. Освен това ще бъдат изплатени допълнителни 150 евро за подпомагане на участието в по-нататъшно обучение, свързано с професионалната квалификация. А в случай на мерки, които оказват особена подкрепа на хората да се върнат на работа в дългосрочен план, се предвижда бонус в размер на 75 евро на месец. Освен това, ако е необходимо, дадена професионална квалификация може да бъде завършена за три години вместо за две.

Тази част от реформата, т.е. по-интензивната подкрепа за дългосрочно безработните лица, ще започне през юли 2023 г. В бъдеще ще се преценява индивидуално кои мерки за квалификация или преквалификация са необходими за засегнатите лица, за да могат те да си стъпят на краката.

 

Възможности за допълнителен доход

Тези, които печелят между 520 и 1000 евро, ще могат да запазят по-голяма част от доходите си: Надбавките в този обхват ще бъдат увеличени от 20% на 30%. За лица под 25 години ще се прилага необлагаем минимум от 520 евро за трите месеца между напускането на училище и започването на стаж – същото важи и за Федералната доброволческа служба.

 

По-високи стандартни ставки и подобрен механизъм за регулиране

Стандартният размер на основното подоходно подпомагане ще се увеличи от 449 на 502 евро. Възрастните, които живеят с партньори, ще получат 451 евро. Младежите на възраст над 14 години ще получат 420 евро, децата на възраст от 6 до 14 години – 348 евро, а децата под 6 години – 318 евро.

По принцип регулярното увеличаване на стандартните ставки в съответствие с развитието на цените и заплатите води до много по-ниски увеличения. За да се вземе предвид изключително високата инфлация, механизмът вече е променен – в бъдеще корекцията ще отразява по-бързо и ефективно развитието на цените.

 

По-малко санкции

Тези, които не сътрудничат на бюрата по труда, трябва да се опасяват от по-слаби санкции. Тези санкции вече бяха отменени със закон.

Въпреки това се прилагат следните санкции, ако засегнатите лица не започнат работа в разумни срокове или не кандидатстват за работа, въпреки че това е било договорено с бюрото по труда, или не посещават бюрото по труда:

При първо нарушение на задълженията Бюргергелд се намалява с 10 % за един месец, при второ – с 20 % за два месеца, а при трето – с 30 % за три месеца. Въпреки това помощите не могат да бъдат намалени, ако това би довело до изключителни затруднения в даден случай.

 

Периоди за активи

През първата година от получаването на обезщетението се прилагат периоди на отсрочка. Разходите за жилище под наем или жилище, обитавано от собственик, ще бъдат признати независимо от площта. Хората, които са безработни и трябва да си търсят нова работа, не трябва да имат грижата и за жилището си, гласи мотивът. След края на тази година обаче жилището трябва да бъде адекватно по размер (т.е. не.трябва да е прекалено голямо и скъпо).

Имуществото не се взема предвид, ако надвишава 40 000 евро за лицето, което има право на Бюргергелд, и 15 000 евро за всяко допълнително лице, което живее с него в общност. След 12 месеца от получаването на Бюргергелд обаче ще се направи преглед на имуществото и адекватността на жилището.

Освен това за жилищните имоти, обитавани от собственици, се прилагат нови правила за затруднение. Съгласно закона се счита обитавана от собственик къща с жилищна площ до 140 кв.м или обитавано от собственик жилище с жилищна площ до 130 кв.м за неподлежаща на санкции; а ако членовете на домакинството са повече от четирима, площта се увеличава с 20 кв.м за всяко следващо лице. В допълнение, по-големи къщи или апартаменти също могат да бъдат включени в защитените активи, ако в противен случай биха възникнали особени затруднения.

 

Стимули за продължаване на образованието

Надбавка за продължаване на образованието в размер на 150 евро ще се изплаща на безработни или на лица, които получават допълнителни помощи като лица с ниски доходи и участват в по-нататъшно образование, свързано с професионална квалификация. Засегнатите лица ще могат да преминат курс за преквалификация в рамките на три години вместо досегашните две. Въвежда се бонус от 75 евро на месец за участие в мерки за устойчива интеграция.

Ако имате въпроси, може да се свържете с кантората тук: http://bulgarskiadvokatvberlin.de/контакти