Неплатени фактури от 2020 г. ще станат изцяло безпредметни през 2024 г.!

Неплатени фактури от 2020 г. ще станат изцяло безпредметни през 2024 г.!

Почти всички вземания от 2020 г., възникнали по немско право, се погасяват по давност в края на 2023 г., когато ще навършат три години. След 31.12.2023г. те вече няма да могат да бъдат изисквани от длъжниците!

Това е така, защото давността изтича на 31.12.2023 и след това вече няма да има правно основание за събиране на тези вземания.

Така погасените по давност вземания след 31.12.2023 остават без стойност и ще трябва да бъдат отписани като загуби.

За да се предотврати това, трябва до 31.12.2023 г. в компетентния съд да е входирана жалба срещу длъжника относно съответното вземане, възникнало през 2020г.

Който иска да се възползва от тази – последна – възможност, трябва обаче да има предвид, че и на адвоката ще му е необходимо време, за да изготви и входира жалбата. Който смята, че на 29. или 30.12. ще може да наеме адвокат, и срока ще бъде спазен, най-вероятно ще остане разочарован и ще загуби вземането.

Моята препоръка към всички, които имат вземане от 2020г застрашено от загуба по давност, е по най-бързия възможен начин да се свържат с адвокат, за да може той да има достатъчно време да изготви и входира необходимата жалба.