Електронно болчнично удостоверение от 2023 г.

Важно за работодателите и служителите: от 2023 г. удостоверението за неработоспособност ще бъде електронно!

За служители важи следното:

Лекуващият лекар установява неработоспособността на служителя на първия етап. За разлика от преди, сега лекуващият лекар или болницата предават необходимите данни, които преди това се съдържаха в удостоверението за неработоспособност, диркетно на здравноосигурителната каса на служителя.

Независимо от това служителят получава и хартиено копие за своя документация. Това копие се служи като за доказване на наличието на неработоспособност, особено в случаи на неизправност, като например неуспешно предаване в електронната процедура.

За работодателите:

Възможно е при работодатлите да се наложи адаптиране на системата в компанията:

“Цифрово удостоверение за неработоспособност: Необходимо е преобразуване във фирмите

С премахването на жълтия картон компаниите ще трябва да преразгледат съществуващите си процеси. Досега нерядко в системата за отчитане на работното време се записваха съответните отсъствия въз основа на болничните листове. В бъдеще данните за отсъствията по болест трябва да се извличат проактивно от счетоводството на заплатите въз основа на болничния лист на служителя. Доколкото работникът е съобщил за заболяването си в производственото звено, трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че тази информация ще достигне до ведомостите за заплати незабавно – и в идеалния случай в електронен вид.”

Източник: https://www.haufe.de/personal/entgelt/elektronische-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung_78_499614.html

също от значение: https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/elektronische-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung-pflicht_76_579852.html