Вашите Права при Наемане на Обзаведено Жилище

Наемателите имат повече права, а наемодателите – повече задължения поради обзавеждането, което също така се отдава под наем.

В крайна сметка наемодателите на апартаменти, отдавани под наем, трябва да гарантират, че състоянието на апартамента продължава да бъде в съответствие с договора през периода на наемане. В случай на отдаване под наем на обзаведено жилище това се отнася не само за самото жилище, но и за цялото обзавеждане, което се отдава под наем заедно с апартамента!

Поради това наемателите, които наемат обзаведен апартамент, имат право да изискват апартаментът, включително обзавеждането, да бъде в добро и функциониращо състояние. Това означава, че наемателят може например да поиска замяна на отделни наети от него вещи, ако те се нуждаят от подновяване поради ползването им по договор (Landgericht Stuttgart, решение от 01.07.2015 г. по дело: 13 S 154/14).

Това може да задължи наемодателите да сменят килима, да пребоядисат или да осигурят нови кухненски уреди по-бързо, отколкото биха искали. И не само това: ако съдомиялната машина или готварската печка се повредят, предимно наемодателят е този, който е длъжен да отстрани повредата и да възложи ремонта или други подобни работи. В този случай цялостният процес на справяне с подобни повреди на обзавеждането е задължение на наемодателя. Положението е друго само в случаите, когато договорът за наем съдържа различна уговорка.