Вашите Права относно Работно Време и Почивки

Работно време

Правилото е, че по немското законодателство работният ден на служителите не трябва да надвишава осем часа, т.е. в Германия важи по закон като правило осемчасовия работен ден.

Ежедневното работно време може да бъде удължено от работодателя до десет часа, ако средното работно време от осем часа на ден не е надвишено в работни дни в рамките на шест календарни месеца или в рамките на 24 седмици.

Ако например утре работодателя иска от вас да работите 10 часа вместо 8, то той в рамките на 6 месеца (или 24 седмици) трябва да ви намали някой работен ден с тези 2 часа, които са изработени в повече, така че като се погледне цялостното работно време за тези 6 месеца, то да отговаря на средно 8 часа на ден.

Почивки, например за обяд, не се броят като работно време.

Например започвате във фирмата в 9:00 ч. и оставате там до вечерта в 17:45 ч. Ако сте имали обедна почивка 45 минути, то работното Ви време е било 8 часа и изискванията на закона са спазени.

Също така, времето за път от вкъщи до работното място и обратно не се смята за работно време.

Работата в неделя за повечето професии е забранена, но има браншове, при които се допуска изключение и работата в неделя се позволява.

Служителите трябва да имат непрекъснат период за отдих и почивка от поне единадесет часа.

Например, ако сте свършили работа в 23 часа, то на следващия ден може да почнете най-рано в 10 часа, защото между свършване на работа и почване на следващия ден трябва да има най-малко 11 часа.

В някои браншове този период е съкратен на 10 часа, например:

в болници и други лечебни заведения

в ресторанти и хотели

в транспортни компании,

В радиото и телевизията, както и

в селското стопанство и животновъдството.

При определени обстоятелства в болниците може да се съкрати времето за отдих още повече.

 

Почивки

Колко дълги трябва да за почивките, е определено чрез закон.

Ако работите не повече от 6 часа на ден, работодателя не е длъжен да ви дава почивки.

Ако работите повече от шест часа и най-много девет часа, трябва да имате поне една почивка, която да е поне 30 минути.

Ако работите повече от девет часа, имате право на поне една почивка, която да е най-малко 45 минути.

Допустимо е да се разделят почивките от общо 30 или 45 минути на по-малки почивки, като всяка една от тези по-малки почивки трябва да е поне 15 минути.