Бизнес в Германия

Помощ при основаване и разрастване на бизнес в Германия

От основаването си през 2001 г. адвокатска кантора Ставрев консултира предприемачи и стартъп компании, които започват бизнес в Германия.

Съдействие при започване на бизнес в Германия

Въпреки че фокуса е насочен към правната страна, дългогодишната ни практика в Германия и изградената мрежа от различни професионалисти позволява да предоставим допълнителна информация и помощ, която в много случаи е изключително полезна.

Например, намиране на  Product / Market – Fit и достигане до Proof of Concept е трудно, когато бизнесът няма дългогодишен опит на немския пазар и не познава конкурентните продукти добре, техните Unique Selling Propositions, нагласите и ценностната система на потребителите, както и съществуващите Underserved Niches, които със сигурност предоставят потенциал за Вас и Вашият бизнес. В тази сфера, нашият опит и познание на пазарите, потребителите и продуктите, включително тези на Вашите конкуренти е от значение и дава заряд на Вашия старт.

Според опита ни, най-бързият начин за стартиране и развиване на бизнес на немския пазар представлява един основен цикъл от следните стъпки:

⁃            сътрудничество с бизнеси които, без да са конкурентни, продават на същата клиентела към която е насочен Вашият бизнес

⁃            което се осъществява под формата на Джойнт Венчърс и стратегически партньорства.

Нашата кантора предоставя съдействие за намирането на такива бизнес партньори.

Участва активно и води преговорите и условията за съвместна работа.

Изготвя необходимите договори.

При това, обръщаме специално внимание на тези теми, които редовно водят до сериозни проблеми, както например:

 • Вашите права и възможности на действие, ако Джойнт-Венчър партньор не изпълнява своите задължения
 • Есклузивност от тяхна и/или Ваша страна и последиците при нарушение
 • Вашите права върху интелектуалната собственост включително база данни, която се създава в процеса на съвместната ви работа
 • Вашите права върху клиентите, които се набират в следствие на съвместната работа обхващащи теми като:
 • кой и какви права има, за да продава допълнително на тази клиентела, като например трябва да се изключи възможността Джойнт-Венчър партньора да предлага на тази клиентела продукти на Ваши конкуренти,
 • също така: какво става в случай на раздяла с Джойнт Венчър партньора с клиентелата
 • кой, каква част получава от тази клиентела и при какви условия

Услуги за Стартъп Компании

Ние съдействаме при намиране на подходящи за Вашият бизнес инвеститори, което с оглед на големия брой Venture Capital, Private Equity, Family Offices  дружества или Industrial Holdings е сложен процес, който без познание на този пазар е трудно осъществим.

Нашето съдействие обхваща преговорите с тези инвеститори както и защита на Вашите интереси при изготвяне на договорите (Term Sheets, Shareholders  Agreements etc.),

Обръщаме внимание на проблеми като:

 • Founder liability и опасностите, които произлизат за Вас, а също така, какви алтернативи предоставя немското право във Ваша полза
 • reserved matters и до каква степен те биха могли да ограничат Вашите възможности и да осуетят успеха на Вашия стартъп
 • Preferential liquidation сценарии, и какви биха били последиците във Вашия случай
 • Anti-dilution clauses – различните видове и техните преимущества и недостатъци
 • Lock-ups and Non-Compete clauses и техните последици:

Например, в практиката сме срещали случаи в които инвеститорът спира да финансира стартъп компанията (което довежда до сериозни финансови проблеми) но в договора е заложено следното условие: след напускане на стартъп компанията (дори и това да стане принудително в следствие на фалит), основателите нямат право да работят в същата сфера в продължение на 2 години (post-contractual non-competition clause).

Contractual penalty за нарушение на тази забрана би могла да бъде, както в един конкретен случай сума от 100.000 евро на месец, което де факто ги принуждава на 2-годишна безработица.

 • Обичайните в Германия Drag-along и Tag-along клаузи, техните последици и рискове за Вас, и също така: как те могат да бъдат избегнати или минимирани

При наличието на Drag-Along клауза, инвеститор, който е мажоритарен собственик на стартъп компанията, има правото, по свое усмотрение и без съгласие на съдружниците-основатели да продаде цялото дружество, и то без основателите да могат да влияят върху продажната цена на своите дялове. Вместо това те трябва да приемат договорените от инвеститора условия. Инвеститора обаче може да е загубил вярата в бъдещето на стартъп-компанията и да е готов да продаде дяловете на ниска цена, което е в ущърб на основателите.

Също така за миноритарните съдружници-основатели се прилагат същите условия като за инвеститора притежаващ мажоритарния дял. Tози факт може да бъде от съществено и неблагоприятно значение, например при договаряне на клауза за забрана на конкуренцията, която в такъв случай обхваща не само инвеститора (за когото не е проблем), но също така и съдружниците основатели. Не само че на тях им се налага против волята да си продадат дяловете и то на условия и цена, която не ги устройва, а се отнема след това и правото им, да работят нататък в тази сфера и по подобни проекти и идеи. Освен това инвеститорът би могъл да договори отговорност (liability) спрямо купувача на дяловете, която е поносима за него, но непоносима за основателите.

Например, ако той договори ограничение на отговорността до 200.000 евро, за един фонд с милиони това може да е поносим риск, но за основателите на стартъп компанията, които са обвързани от договора на мажоритарния инвеститор, това може да се окаже фатално.

Ето защо е от голямо значение, клаузи като тази да бъдат проверявани и договаряни правно компетентно.

Продажби и онлайн-магазини

Преди да започнете продажбите на немския пазар, трябва интернет страниците и онлайн магазините да отговарят на изискванията на немското законодателство, в противен случай всеки от конкурентите би могъл да спре Вашите продажби, освен това може да подлежите на значителни глоби. Също така, трябва да е сигурно, че не накърнявате нечии марки в Германия, или друг вид интелектуална собственост.

Пример: В един случай, наш клиент без да знае, беше нарушил марковото право на негов конкурент, и в следствие на делото което клиентът заведе, трябваше да плати разноски в размер над 14.000 евро. Освен това трябваше да започне онлайн-магазина си отново под друго име. Така той загуби и бранда който беше изградил с много труд в течение на няколко години.

При една предварителна правна проверка, (която нашия клиент не бе направил) този проблем и всичките свързани с него неприятни последици щяха да бъдат избегнати.

Съдействие при работа със специализирани кантори

Някои области, както например здравеопазване или хранителни стоки, са силно регламентирани чрез закони и наредби, и стартъп компании в тези области трябва да са много добре запознати с правните рамки.

Ние съдействаме при намиране на специализирани кантори когато е необходимо, които предлагат високо качество и същевременно приемливи цени, за да спомогнем ликвидните средства на стартъп компанията да не се губят повече отколкото е допустимо, което води до повече свободни средства за инвестиране в развитието на бизнеса и на продукта.