Ако Работодател Не Плаща

Какви права имате, ако работодателят не плаща дължимата заплата

(Внимание: Информацията в тази статия важи само за тези, които са на трудов договор – Арбайтсфертраг. Ако сте с Гевербе или имате собствен бизнес, правилата са по-различни. В следващите седмици ще публикувам статия по този въпрос. Ако искате да получите известие, когато статията бъде публикувана, моля пратете ми имейл на Stawrew@rechtsanwalt-stawrew.info).

 

В случаите, когато работодателят не плаща дължимите заплати, в общи линии важи следното:

Ако в рамките на последните 2 години сте работили минимум 12 месеца с трудов договор (а не с Гевербе), Вие имате право на т.н. Арбайтслозенгелд, (на немски “Arbeitslosengeld”), което, като правило отговаря на 60 процента от нето-заплатата, т.е. от сумата, която реално работодателят изплаща на вас, след отдръжки за пенсия, здравна каса, данък общ доход и.т.н. Тук може да си изчислите размера на Арбайтслозенгелд, на който имате право – http://www.pub.arbeitsagentur.de/selbst.php?jahr=2017

Арбайтлозенгелд се изплаща от “Bundesangentur für Arbeit”. Чрез Гугъл може да намерите офиса на агенцията, в който да подадете документите.

Ако имате право на Арбайтслозенгелд, бихте могли да направите следното:

При неплащане на заплата, в продължение на най-малко 2 месеца (т.е. при най-малко 2 неплатени заплати) имате право да  получите помощ, така наречения Arbeitslosengeld im Rahmen der Gleichwohlgewährung по § 157 Absatz 3 SGB III от службата Арбайтсамт (Agentur für Arbeit). Съответно службата взима след това сумата която Ви изплаща, от Вашият работодател.

Преди да се обърнете към Agentur für Arbeit, трябва да поставите срок на работодателя (например една седмица) в който да Ви плати. и да го предупредите че при неплащане,  спирате работа.

Ако до изтичане на срока не Ви е платено, имате право да спирате да работите и може да отидете до Арбайтсамт (Bundesagentur für Arbeit), за да получите Арбайтслозенгелд.

Ако нещата са много спешни, т.е. спешно ви трябват средства, и не може да изчакате 2 месеца, вие може да се обърнете към Джобцентъра с молба, спешно да Ви отпуснат необходимите средтва за да поемете разходите, например за да платите наема. В такъв случай трябва да докажете на Джобцентъра, че не разполагате със спестявания и има опасност, да не може да си плащате наем, ток и други разноски, както и да купувате необходимата храна, ако не ви бъде платена определена сума незабавно.

Също така, немското право, предвижда бърза съдебна процедура („einstweilige Verfügung“), чрез която съда издава решение в рамките на няколко дни, което задължава работодатеят, да изаплати дължмата заплата.  За тази цел, най-вероятно ще е необходимо да намете адвокат.

Понякога обаче (например при кратък работен период) Арбайтсамт не са компетентната институция. Ако случая е такъв, те ще Ви препратят към Джобцентъра или към друга компетентна служба, която да Ви помогне финансово.

Освен това, Вие може да прекратите договора с работодателя веднага („fristlose Kündigung“), ако той ви бави повече от 2 месечни заплати, и да се регистрирате в Арбайтсамт като безработни, съответно ще Ви се платят безработни.  Но и тук, първо трябва да поставите срок на работодателя да плати – трябва да Ви дължи най-малко 2 месечни заплати и след това, при неплащане в този срок,  да прекратите договора (писмено и едното и другото).

С оглед на правилото, че може да прекратите Вашата дейност за работодателя и да получите Арбайтслозенгелд чак след неизплащане от 2 заплати, препоръчвам да имате финансов резерв, т.е. спестени пари, който резерв да ви позволи плащането на наем, защото при 2 неплатени наема , наемодателя има право да прекрати договора и Вие трябва да напуснете жилището.

А при напускане, поради неплатени наеми е изключително трудно да намерите ново жилище, защото новият наемодател най-вероятно ще иска да види потвърждение от преднишния Ви наемодател, че всички наеми сте плащали навреме.

Ако искате адвокат да поеме дейността, трябва да предвидите следните разходи:

В трудовото право, за коеот става върпос в случая, всяка страна поема своите адвокатски разноски, т.е. работодателя, дори да се бави със заплатата, не е длъжен да плаща Вашите адвокатсктие разноски.

За да добиете представа за размера на таксите, ще Ви дам няколко примера:

– неплатените заплати са  в размер 1500 евро, то дейността на адвоката, ако не се стигне до дело, ще струва 201,71 евро. Стигне ли се до дело, адвокатската такса ще е  478,68 евро, като допълнитено ще трябва да се плати и съдебна такса в размер 213 евро, т.е разноските по делото ще са общо 691,68 евро.

–  неплатените заплати, са в размер 3000 евро, то дейността на адвоката преди да се стигне до дело ще струва 334,75  евро. Стигне ли се до дело, адвокатската такса ще е 801,05 евр0 , като допълнитено ще трябва да се плати и съдебна такса в размер 324 евро. Общо разноските по делото ще са 1125,05 евро.

– неплатените заплати са в размер 4500 евро, то дейността на адвоката преди да се стигне до дело ще струва 492,54 евро. Стигне ли се до дело, адвокатската такса ще е 1183,40 , като допълнитено ще трябва да се плати и съдебна такса в размер 438  евро. Общо разноските по делото ще са 1621,40 евро.

За да можете, да наемте адвокат, в случай на неплащане на заплати от работодателя, ще е нужно да разполагате със сума от порядък на 1200 до 1700 евро, което е допълнително натоварване на бюджета Ви.

Ако намете адвокат от друг град, адвокатската такса се увеличава с около една четвърт, т.е. с около 25 %.

Ето защо препоръчвам, да сключите правна застраховка, която при необходимост поема тези разноски.

Добра застраховка може да сключите за 20 до 30 евро месечни вноски. Препоръчвам застраховка при ARAG или DEURAG.

Но трябва да имате предвид, че застраховката не поема вече възникнали проблеми. Обикновено поема разноските само, ако съотвенитя проблем възникне след повече от 3 месеца след като е сключена застраховката. Т.е. вече възнинакли проблеми или проблеми, които възникват през период от 3 месеца след като сключите правна застраховка, не се покриват от нея. Разноските свързани с такива проблеми клиента, въпреки сключената застрахова, трябва да поеме сам.

Но дори при това ограничение правната застрахова е смислена инвестиция, защото винаги може да възникне проблем – или относно апартамента, или с работата, или пътно произшествие, който може да доведе то виско разходи ако нямате съответна правна застраховка.

Другият начин е да се обърнете към вашта банка с молба да Ви отпусне кредитна линия / овърдрафт, така нареченият Диспо-Кретит (“Dispokredit”). Такъв вид овърдрафт Ви дава право да разполагате с определената сума, дори ако банковата Ви сметка няма покритие. Повечето банки отпускат Диспо-Кредит ако последоватлено 3 месеца преди да кандидатвате за Диспо-кредит сте получавали заплата и ако не сте вписани в регистъра за длъжниците Шуфа като лице, което некоректен платец.

Банките, като например Шпаркасе, имат правото да Ви одорбрят Диспо-кредит, котйо съответсва на максимално 3 месечни заплати. Т.е. ако всеки месец в банковата Ви сметка влизат 1500 евро заплата, и това става най-малко 3 месеца преди да кандидатсвате за Диспо-кредит, банките биха могли да Ви оптуснат до 4500 евро Диспо-кредит, с който да посрещнете неочавнаи разходи или да компемснирате неплатени заплати.

Препоръчвам, ако в едно семейство и двамата съпрузи са на трудов договор, и двамата да си уредят Диспо-Кредит в максималният размер, който банката е готова да Ви отпусне, и да кандидатсвате в момент, когато финансовото Ви положение е добро, т.е. преди да се е стигнало до някакъв финансов проблем, като например неплатена заплата. Защото банките са склонни да отпускат кредит в моменти, когато той не е необходим, а стигне ли се вече до финансов проблем и до необходимост от кредит, е много вероятно, банките да откажат.

Ако имате въпроси свързани с информацията в тази статия, таксата за консултация с атвора адвокат Кирил Ставрев е …. евро и се преплщата. За повече информация, моля попълнете Вашето име и имейл – адрес, и ще получите отговор по имейл от адвокат Кирил Ставрев

Важното е следното:

  • предупреждението,
  • отказа от по-нататашна работа или
  • прекратяването на трудовия договор

трябва да юридически валидни и да отговарят на изискванията на немксото право. Също така трябва да можете да докажете, че работодателя ги е поучил.

Защото ако тези документи не отговарят на изискванията на немското право или ако не можете да докажете, че работодателя ги е получил, Арбайтсамт има право да откаже да Ви плати, с което финансовият проблем ще стане още по-голям, и ако в следсвтие на това два пъти не платите жилищния наем, може да си загубите и жилището и буквално да останете на улицата.

В някои случаи държавата поема разходите за адвокат, но, само при следните условия

– Делото трябва да има изгледи за успех

– Вие не трябва да разполагате със спестявания, или имущество

В повечето случаи има имущество, например апартамент в България, и правото на помощ редовно отпада.

Имайте пред вид че грешни показания и укриване на имущество водят до наказателна отговорност.

Също така, дори при право на държавна помощ клиента трябва да предплати адвокатска такса, която е около 40 % от редовната такса, т.е. клиента не е напълно освободен от преплащане. След като получи държавната помощ, тази преплатена такса му се възстановява.

Целта на тази такса е, адвоката да получи заплащане за труда, свързан с изготвянето на жалбата и на документите за държавна помощ, така че. дори държавата да откаже такава помощ, адвоката да получи част от законното възнаграждение за дейността си.