Ако получите Уволнение (Kündigung / Кюндигунг)

Ако през последните 30 месеца преди уволнението, сте имали трудов стаж от минимум 12 месеца, и ако сте работоспособен, което означава че през седмицата сте в състояние да работите най-малко 15 часа, в този случай имате право на безработни, така наречения Арбайтцлозенгелд 1 (Arbeitslosengeld 1).

Тази помощ е в размер 60 % от Вашата нето-заплата, а ако имате деца, е 67 %.

За да не загубите това право е нужно да направите следното:

В рамките на 3 дни трябва да се регистрирате в борсата (Арбайтцамт – Arbeitsamt – или Бундесагентур фюр Арбайт – Bundesagentur für Arbeit – или съкратено БФА – BfA). Ако този срок не се спази, може да Ви накажат с една седмица Шперцайт (Sperrzeit), което означава,че една седмица няма да Ви плащат безработни.

Ако уволнението е неправомерно (незаконно) и Вие не го обжалвате пред съда,то Арбайтцамта също има право да Ви накаже с Шперцайт, който в този случай е до 12 седмици – т.е. до 3 месеца не получавате безработни. Така губите и работното място и няколко месеца правото на безработни.

Ако например имате 12 месеца трудов стаж, бихте имали право, 6 месеца да получавате безработни. Но ако Арбайтсамта Ви накаже със Шперцайт, защото не сте обжалвали уволнението в необходимия срок от 3 седмици, то 3 месеца няма да получавате безработни от Арбайтсамта и де факто периода през който ще получите пари намалява от 6 месеца на 3 месеца.

Ако Вашата нето-заплата е 1500 евро и имате деца, то Арбайтлозенгелда на месец е 67 %, т.е. 1005 евро. При Шперцайт от 3 месеца в този случай губите безвъзвратно 3.015 евро. За това е добре щом получите уволнение веднага да се посъветвате с адвокат, за да има време да се предприемат действия, в случай че се касае за незаконни действия от страна на  работодателя.

По отношение на съкращенията по оперативни причини, (т.нар. бетрибсбедингте Кюндигунг – Betriebsbedingte Kündigung), това са причини като например закриване на предприятието, закриване на част от предприятието или намаляване на обема на работата, Берлинският трудов съд постанови в няколко решения, че позоваването на спад на оборотите поради „Corona“ не е достатъчно за да оправдае уволнението по оперативни причини.

Твърдението, че е имало рязък спад в оборота и продажбите и че не е имало друг начин да се реагира освен чрез редица съкращения, не е достатъчна причина за оправдаване на уволнение по оперативни причини (бетрибсбедингте Кюндигунг), особено, ако в компанията се работи за кратко време (т.нар. Курцарбайт – Kurzarbeit) или ако работодателя е имал възможност да въведе Курцарбайт.

Което означава: Ако получите уволнение (Кюндигунг – Kündigung) с обяснение, че причините  са спад в оборотите или продажбите поради Корона-мерки, веднага се свържете с адвокат, защото е твърде вероятно уволнението да е незаконно. И както вече обясних, ако не го обжалвате навреме (в рамките на 3 седмици) пред съда, има опасност да получите Шперцайт от Арбайтцамта за период до 3 месеца.

Във всички случаи, независимо дали има съмнения за неправомерност в уволнението или не, в рамките на 3 дни след като получите Кюндигунг задължително се регистрирайте в борсата (Арбайтцамт).

Защото, ако се окаже че уволнението е валидно, ще сте изпуснали срока за регистрация и ще получите една седмица Шперцайт.

Подробна информация относно правото на обезщетение при безработица може да намерите тук: http://bulgarskiadvokatvberlin.de/ право на борса в Германия

Можи ли да бъда уволнен по време на болнични?

Уволнението по време на отпуск по болест по принцип е допустимо от трудовото законодателство.

С други думи: дори да сте в болнични, работодателя в Германия би могъл да Ви уволни. Болничните не Ви предпазват от уволнение в Германия.

Ако обаче служителят попада под закрилата на Закона за защита при уволнение (на немски “Kündigungsschutzgesetz”, съкратено KSchG), работодателят може да уволни служителя по време на отпуск по болест само ако има основание за уволнение.  Ако уволнението нарушава Закона за защита при уволнение, то е недействително.

Законът за защита при уволнение се прилага, ако:

  • трудовото правоотношение е съществувало поне шест месеца, т.е. ако за този работодател работите минимум 6 месеца и освен това
  • работодателят е наел повече от десет служители на пълно работно време. Т.е. във фирмата трябва да работят най-малко 10 човека (на пълно работно време).

Ако попадате под този закон, то уволнението по болест е допустимо само, ако определени изисквания са изпълнени:

  1. Негативна здравна прогноза: Вашият работодател може да ви уволни само ако може да се смята, че ще продължавате да боледувате често или дълго време в бъдеще.

Обикновено това се предполага, ако в миналото сте боледували поне шест седмици непрекъснато или общо шест седмици в рамките на една година.

  1. Да няма по-леки алтернативи: уволнението освен това трябва е единственото възможно решение за Вашия работодател.

Ако той има алтернативи, например да Ви премести на друг вид работа, която може да извършвате въпреки здравословното ви състояние, той няма право да Ви уволни.

  1. Преобладаващи интереси на работодателя: При съпоставяна на Вашите интересите срещу интересите на работодателя, трябва неговите да тежат повече. Тук роля играят например шансовете ви на пазара на труда и степента, в която заболяването ви засяга компанията и работодателя.

До края на срока на предизвестието работодателят ви е длъжен да ви изплаща пълната заплата за период до шест седмици, дори ако сте болен. Ако ви уволни именно поради заболяването, той трябва да продължи да ви плаща заплатата, дори ако срокът на предизвестието изтече преди края на шестте седмици.