Ако получите Уволнение (Kündigung / Кюндигунг)

Ако през последните 30 месеца преди уволнението, сте имали трудов стаж от минимум 12 месеца, и ако сте работоспособен, което означава че през седмицата сте в състояние да работите най-малко 15 часа, в този случай имате право на безработни, така наречения Арбайтцлозенгелд 1 (Arbeitslosengeld 1).

Тази помощ е в размер 60 % от Вашата нето-заплата, а ако имате деца, е 67 %.

За да не загубите това право е нужно да направите следното:

В рамките на 3 дни трябва да се регистрирате в борсата (Арбайтцамт – Arbeitsamt – или Бундесагентур фюр Арбайт – Bundesagentur für Arbeit – или съкратено БФА – BfA). Ако този срок не се спази, може да Ви накажат с една седмица Шперцайт (Sperrzeit), което означава,че една седмица няма да Ви плащат безработни.

Ако уволнението е неправомерно (незаконно) и Вие не го обжалвате пред съда,то Арбайтцамта също има право да Ви накаже с Шперцайт, който в този случай е до 12 седмици – т.е. до 3 месеца не получавате безработни. Така губите и работното място и няколко месеца правото на безработни.

Ако например имате 12 месеца трудов стаж, бихте имали право, 6 месеца да получавате безработни. Но ако Арбайтсамта Ви накаже със Шперцайт, защото не сте обжалвали уволнението в необходимия срок от 3 седмици, то 3 месеца няма да получавате безработни от Арбайтсамта и де факто периода през който ще получите пари намалява от 6 месеца на 3 месеца.

Ако Вашата нето-заплата е 1500 евро и имате деца, то Арбайтлозенгелда на месец е 67 %, т.е. 1005 евро. При Шперцайт от 3 месеца в този случай губите безвъзвратно 3.015 евро. За това е добре щом получите уволнение веднага да се посъветвате с адвокат, за да има време да се предприемат действия, в случай че се касае за незаконни действия от страна на  работодателя.

По отношение на съкращенията по оперативни причини, (т.нар. бетрибсбедингте Кюндигунг – Betriebsbedingte Kündigung), това са причини като например закриване на предприятието, закриване на част от предприятието или намаляване на обема на работата, Берлинският трудов съд постанови в няколко решения, че позоваването на спад на оборотите поради „Corona“ не е достатъчно за да оправдае уволнението по оперативни причини.

Твърдението, че е имало рязък спад в оборота и продажбите и че не е имало друг начин да се реагира освен чрез редица съкращения, не е достатъчна причина за оправдаване на уволнение по оперативни причини (бетрибсбедингте Кюндигунг), особено, ако в компанията се работи за кратко време (т.нар. Курцарбайт – Kurzarbeit) или ако работодателя е имал възможност да въведе Курцарбайт.

Което означава: Ако получите уволнение (Кюндигунг – Kündigung) с обяснение, че причините  са спад в оборотите или продажбите поради Корона-мерки, веднага се свържете с адвокат, защото е твърде вероятно уволнението да е незаконно. И както вече обясних, ако не го обжалвате навреме (в рамките на 3 седмици) пред съда, има опасност да получите Шперцайт от Арбайтцамта за период до 3 месеца.

Във всички случаи, независимо дали има съмнения за неправомерност в уволнението или не, в рамките на 3 дни след като получите Кюндигунг задължително се регистрирайте в борсата (Арбайтцамт).

Защото, ако се окаже че уволнението е валидно, ще сте изпуснали срока за регистрация и ще получите една седмица Шперцайт